Eğitim Manifestosu

Başarıyı, matematik ekseninde ilmek ilmek işleyerek, düşünceyi sayı ve şekil gibi kavramlardan çıkarıp matematik analiz ve mantıksal çözümlemeler yaparak kazandırıyoruz. Bu yolda, matematiğin -insan hayatının her alanında olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da- çok yönlü olarak anlama, yorumlama, sorgulama ve sorunları çözebilme açısından önemini öncelikli sayıyoruz.

 

  • Disiplinin başarıya ulaşmada en etkin yol olduğuna inanıyor, geleneksel “π” disiplini ile her alanda ve her kademede Türkiye’nin en disipline edilmiş okulunu açıyoruz.

 

  • Dil eğitiminde; İngilizce ve Rusça’yı anlaşılan ve konuşulan bir dil olarak üst seviyede öğretmeyi temel hedef olarak belirliyoruz.

 

  • Eğitim sistemimizi, kişisel gelişimin eğitime ve öğrenmeye sağlayacağı katkının öneminden hareketle, uzman rehber kadrolarımızla sosyal ve kültürel değerler açısından geleceğe yön verecek, etkin üretken ve alanında başarıyı hedefleyen, aile içinde, okul bünyesinde ve sosyal çevresi içinde uyumlu, paylaşımcı, sorunlara duyarlı, kendisini ifade etme hak ve özgürlüğünü bilen bireyler yetiştirmeye yönelik farklı kazanımlar sağlamak hedefiyle programlıyoruz.

 

  • Spor, sanat ve müzik çalışmalarımızla, sağlıklı, mutlu ve mücadeleci ruhta pozitif enerjiye sahip aktif bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

  • Gelenekselleşmiş “π” uygulama ve anlayışı ile matematik ve dil eğitimi birincil önceliğimiz olmak üzere farklı alanlarda çocuklarımıza çok sayıda kazanımlar sağlıyor, müfredat derslerinin yanı sıra özgün programlarımızı geniş kapsamlı yayın ve materyaller ile desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

 

  • Tüm kademelerde düzenli şekilde yürütülen veli toplantılarının yanı sıra kişisel gelişim alanında öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik seminer programları uyguluyoruz.