Tarihçe

EĞİTİM SİSTEMİNDE AYRICALIK

2019 Yılından bugüne , Mat Pi Koleji olarak hedeflediğimiz eğitim politikasında istediğimiz seviyeye ulaşmış bulunmaktayız.

Çağının çok ötesinde ki eğitim anlayışımız ile Ankara da eğitimde yeni bir boyut açıyoruz.
Ayrıcalıklı eğitim anlayışımız, kaliteli ders içeriklerimiz bizi biz yapan en büyük değerdir.

HER BİREY BİZİM İÇİN ÖZELDİR

Öğrencilerimizin de birer birey olduğu unutulmamalıdır. Onların beklentisini karşılayacak, yenilikçi ve bilimsel öğrenme metodları ile üst düzey başarı sağlayan Mat Pi Koleji olarak, kurumsal yapıdaki eğitim sistemimiz, bizim en büyük ayrıcalığımızdır.

GERÇEK ANLAMDA REHBERLİK ANLAYIŞI

Öğrencilerimizin sadece akademik ders hayatlarının yanı sıra sosyal yaşantılarını da ele alan, Mat Pi Koleji’nin alanında uzman rehberlik servisi, danışman öğretmenlerimiz, eğitim ve yaşam koçlarımız sürekli öğrenci ve velilerimizle iletişim halindedir.

Mat Pi Okulları’nın Eğitim felsefesi tek kelime ile mükemmelliktir. Çağdaş bir anlayışa sahip olan eğitim anlayışımızda disiplin olmazsa olmazımızdır. Sürekli yenilik, sürekli başarı, sürekli gelişim ve eleştiri-öz eleştiri temel mantığımızdır.

Amacımız, öğrencilerimize sorunsuz bir dünya sunmak  değildir. Tam tersi sayısız sorunlarla karşılaşabilecekleri dünyaya karşı savaşçı bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak, bu sorunları yok edebilmelerini sağlayıp sorunlarla yaşayabilme gücünü kazandırmaktır. Mat Pi felsefesinde “yılgınlık” yoktur.


Önce Disiplin

Bizler başarıya odaklanmış eğitim kadroları olarak verimli bir eğitim öğretimin sadece saygı ve sevgi kurallarının işletildiği disiplinli bir ortamda gerçekleşebileceği inancındayız. Bu bakış açısı dahilinde uzun yıllara dayanan tecrübelerimize dayanarak kurumsallaşmış bir disiplin anlayışımız vardır. Buna göre; bizlerin disiplin anlayışı; ilgi, rehberlik ve denetim üzerine kuruludur. Tamamen Mat Pi “ye özgü bu disiplin anlayışında, öğrencilere yönelik ödül ve yaptırımlar istisnasız bir şekilde yaşam bulur. Bizler  kampüs içi ve kampüs dışı eğitim öğretim faaliyetlerimizin tümünde, kesintisiz ve ekonomik kaygılardan uzak bir şekilde kurallarımızı işletmeye devam ederiz.

Gündemimiz: Akademik Başarı

Her eğitim öğretim kurumunun bir gündemi olması gerektiği inancındaki bizler için Mat Pi ‘nin öncelikli gündemi akademik başarıdır. Mat Pi ‘nin kendine özgü sisteminin baştan sona tüm planlaması akademik başarıyı elde etmek üzere kurgulanmıştır. Buna göre; idari ve eğitmen kadrolarımızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin tamamının, ortak bir gündemle ve pozitif rekabet ortamının oluşturulduğu bir ortamda gerçekleşen eğitim öğretimin başarısızlığa yer yoktur. Bizler öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin akademik başarıyı elde etmek hedefinde hayati önem arz ettiği inancındayız.

Sorumluluk Bizimdir

Mat Pi Eğitim Kurumları, özel bir eğitim öğretim kurumu olarak tam sorumluluk anlayışına sahiptir. Bizler, öğrencilerimizin tüm birikim ve gelişimlerinden kendimizi sorumlu tutarız. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerimizin akademik başarı, sosyal, kültürel, kişisel ve yabancı dil gelişimlerinin tüm süreçlerinin bizlerin sorumluluğunda olduğuna inanırız. Bu sorumluluk anlayışımızın uygulamadaki örneklerinden bir tanesi ise, öğrencilerimizi liselere ve üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanması sorumluluğunu dershanelere devretmek değil tamamen üzerimize almakla ortaya koyarız. Uzun yıllar beraber eğitim öğretim süreçlerinden geçtiğimiz öğrenci ve velilerimizi, en kritik yıllarında başka kurumların kaderine terk etmek, bizlerin sorumluluk anlayışına uygun değildir.

Vazgeçilmez Denetim

Tüm işleyişi dinamik etkenlerden oluşan eğitim öğretim süreçlerinde, kesinlikle öğrencilerin başarı grafiklerinin bir ya da birkaç kişinin başarı grafiğiyle ölçülemeyeceği inancındayız. Bu nedenle Mat Pi her daim kendisini ve öğrencilerini denetler. Yıl boyu uyguladığımız Türkiye çapı deneme sınavları, şubeler arası ve bireysel başarı grafikleri analizleri, ödev kontrolleri, akşam aramaları  Mat Pi’ nin denetim araçlarından bazılarıdır. Bizler kontrol edilmeyen ödevin, öğrenciyi çalışma disiplininden uzaklaştırdığına ulusal denemelerle ölçülüp değerlendirilmeyen akademik birikimlerin, öğrencinin akademik geleceğinde telafisi olmayan hatalara neden olacağına inanırız. Tavana kadar örülmüş tuğla duvarın tabanındaki sorunun telafisinin güçlüğünün bilincinde, adeta örülen her tuğlanın konumu ve eğimini su terazisiyle kontrol ederek eğitim öğretim süreçlerimize adım adım devam ederiz.

İki Rehber: Bilim ve Teknoloji

Mat Pi ‘nin tüm süreçlerini yönlendiren iki yol rehberi bulunmaktadır. Dünyamızın yüksek ivmeli bilimsel ve teknolojik gelişimlerini takip etmeyi, yorumlamayı ve uygulayıcısı olmayı vazgeçilmez kabul eder. Mat Pi, kurumsal gelişiminin yol rehberi bilim ve teknolojidir. Mat Pi ‘nin gelecek projeksiyonunda, lider bireylerin bilimsel ve teknolojik donanımlarının tam olması gerektiğine inanır. Bu nedenle öğrencilerini bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini, ileri düzey teknolojiyi kullanmayı, yorumlamayı ve bunlarla yetinmeyip üretime geçirmeyi hedefler.

Her Öğrenci Başarır

Bizlerin eğitim öğretim anlayışında her öğrencinin eğitim öğretim için yeterli olduğu ön kabulümüzdür. Sosyoloji ve psikoloji bilim dallarında edinilen yeni bulgularda, bu yaklaşımımızın doğruluğunu bilimsel olarak onaylar niteliktedir. Buna göre; her öğrenci kavrama yeteneğine sahiptir. Ancak verimli bir eğitim öğretim süreci için öğrencilerin iletişim kanallarının farklılığı gözetilir ve buna uygun işleyişler belirlenir. İşte bu nedenle Rehberlik Servislerimiz daima dinamik ve etkin yapılarıyla, öğrencilerin farklılıklarını tespit eder ve bu farklılıklara uygun eğitim öğretim modellerimizin uygulanmasında yol gösterici unsur olarak görev yaparlar.

Velilerle Sıkı Bir İş Birliği

Eğitim anlayışımızın temel taşlarından bir diğeri ise okul dışı ortamlarda da eğitimin önemli olduğu bilincinde; öğrencilere kazandırılan bilgilerin pekiştirilmesi, uygulamaya dönüştürülmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, ailenin de okulla aynı doğrultuda bir eğitim ve iletişim süreci takip etmesidir. Bizler eğitim öğretim süreçlerinin tümünde velilerimizle sıkı bir iş birliği gerçekleştiririz. Bu nedenle standart işleyiş ve toplantıların haricinde Mat Pi ‘ye özgü olan ve rehberlik servislerimizin gerçekleştirdiği akşam aramalarının, branş öğretmenlerimizin gerçekleştirdikleri veli aramalarının hayati önem arz ettiği inancındayız.